Analogisesta digitaaliseen

Viimeisten vuosikymmenien aikana on siirrytty analogisesta tekniikasta digitaaliseen. Myös turva- ja automaatiotekniikka on seurannut perässä luoden uusia mahdollisuuksia ja tehokkuutta toteutuksessa.

Kameravalvonnassa kuvan erottelukyvyn moninkertaistuminen, säädöt ja hallinta etäältä sekä paikasta riippumattoman verkon rakentaminen ovat myönteisiä asioita. Murtoilmaisussa, paloturvajärjestelmissä, kulunvalvonnassa, hoitajakutsujärjestelmissä, turvavalojärjestelmissä ja muissa turva-ja automaatiojärjestelmissä asennus helpottuu digitaalisen väylätekniikan ansiosta. Kaapeloinnin määrä pienenee olennaisesti, osoitteelliset kenttälaitteet voidaan säätää etäältä ja valvoa niiden kunto ja olemassaolo. Osoitteellisten laitteiden virrankulutus on pienempi, jolla on suuri merkitys varakäyttöajan suhteen sähkökatkon aikana (akkukapasiteetti). Integrointi eri järjestelmien välillä helpottuu ja tarkentuu, paikasta riippumattoman verkon rakentaminen on mahdollista.

Samalla kasvaa myös tietoturvallisuusriskit liitettäessä järjestelmiä yleiseen verkkoon. Ennen järjestelmien liittämistä verkkoon on tiedettävä miten suojaus toteutetaan internet:iin liittämisen ja sen yli tapahtuviin yhteyksiin.