Inim Previdia paloilmoitinjärjestelmä

 

Värikosketusnäyttö

Previdian ainutlaatuinen graafinen värikosketusnäyttö vie paloilmoitinjärjestelmän konfiguroinnin, hallinnan ja ylläpidon täysin uudelle tasolle. "Multimedianäyttö tarjoaa lukuisia käyttöä helpottavia ominaisuuksia:

 • Tilanteeseen mukautuvat suorat painikkeet
 • Graafinen silmukkarakenne
 • Graafiset pohjakuvat, jotka osoittavat välittömästi vaaran sijainnin
 • Ensitodentaminen IP-kameroiden välittämällä reaaliaikaisella kuvalla

Previdian ainutlaatuiset innovaatiot lyhentävät ratkaisevasti vaaratilanteiden vasteaikaa ja vähentää tehokkaasti erheellisten ilmoitusten määrää. Mitä suurempi järjestelmä, sitä enemmän kosketusnäyttö tuo etuja järjestelmän hallintaan.

Järjestelmän modulaarinen rakenne

Previdian perustana on innovatiivinen modulaarinen rakenne. Järjestelmä voi koostua 1-4 kotelosta moduuleineen ja toimia itsenäisesti tai liitettynä verkkoon (RS485 tai TCP-IP verkko sekä niiden yhdistelmä). CAN-väylätekniikka takaa luotettavan toiminnan.

Itsenäisesti toimivat moduulit takaavat optimoidun suojan elektronisille komponenteille. "Hot Swap" -tekniikan avulla moduuleita voidaan lisätä tai vaihtaa ilman järjestelmän ja palvelujen sammuttamista. Älykkään, hajautetun rakenteen ansiosta jokaisessa moduulissa on oma mikroprosessori.

Erityisen luotettavan Previdiasta tekee keskusyksikön vikasietoinen mikroprosessori sekä mahdollisuus liittää varmistava keskusyksikkö. Turvallisuusjärjestelmää ei enää uskota yhden keskusyksikön varaan, vaan joukkoon toisiinsa liitettyjä suorittimia, jotka toimivat synergiassa tarjoten nopeimman ja tehokkaimman vasteen.

Silmukkalaitteet

Previdiaan käyvät kaikki Inim Enea-sarjan SmartLoop ja SmartLight -järjestelmien ilmaisimet ja muut laitteet. Automaattinen osoitteistaminen helpottaa ja nopeuttaa asennusta valtavasti. Myös automaattisesti osoitteistuvat turva- ja poistumisvalot voidaan liittää Praesidian osoitteelliseen silmukkaan. Silmukkaprotokollaksi voidaan valita myös Apollo tai Argus, jolloin näitä paloilmoitinilmaisimia voidaan käyttää Previdia järjestelmässä.

Jokaisessa silmukassa on oma prosessori, mikä mahdollistaa käytännössä loputtoman verkotettavuuden – Ei ole niin suurta järjestelmää, mitä ei voisi Previdialla toteuttaa.

Silmukkamoduuleihin, jotka on varustettu "power up" -vahvistimilla voidaan määrittää käyttöjännite kuhunkin silmukkaan erikseen, mikä takaa luotettavuuden ja minimoi kaapelointitarpeen.

Kehittynyt verkkoarkkitehtuuri

Previdialla voidaan toteuttaa hybridijärjestelmä käyttäen RS485-sarjaliikennettä, kuituoptiikkaa ja TCP-IP-verkkoja, joilla voidaan päästä ennennäkemättömään kattavuuteen. Hornet+ verkkoon voi kuulua jopa 48 keskusjärjestelmää ja jopa 20 Hornet+ verkkoa voidaan liittää yhteen TCP/IP yhteydellä.

Hyödyntämällä tehokkaasti erilaisia tekniikoita, kuten Web Server, sähköposti, TCP-IP-yhteydet, puhelin ja GSM-viestintä, Praesidia tarjoaa järjestelmän, joka on aina hallinnassa ja ulottuvilla.

Integraatiot

Previdian osoitteellisiin Enea- ilmaisinväyliin voidaan liittää myös Harper-poistumisopasteet ja turvavalaistus. Kustannuksia säästyy niin hankinnassa kuin ylläpidossa kun erillistä turvavalokeskusta ei tarvita. Kaapelointikustannukset ovat myös pienemmät integraation ansiosta.

Previdiaan voidaan integroida myös Paso-äänievakuointi muodostaen turvallisen ja määräystenmukaisen järjestelmän. Integraatio toimii saumattomasti niin fyysisesti kuin loogisestikin helpottaen asennusta ja käyttöönottoa.

Valmistajan sivut

 

Paloturvallisuus

Tulipaloista aiheutuvia vahinkoja korvataan vuosittain lähes 200 miljoonalla eurolla. Paloissa menehtyy vuosittain noin sata suomalaista. Tilastojen mukaan paloturvallisuus heikkenee.
 
Noin puolet tulipaloista liittyy sähköön. Ongelmana ovat erityisesti virheellisistä sähköasennuksista, väärästä sähkölaitteiden käytöstä ja viallisista sähkölaitteista aiheutuvat tulipalot. Kolmannes tulipaloista on tahallaan sytytettyjä ( FK ).

Ennakoiva vahingontorjunta on hyödyllistä ja välttämätöntä sekä omaisuuden että henkilöturvallisuuden takia. Palovaroittimien tehtävä on ilmoittaa välittömästi alkavasta palosta mahdollistaen alkusammutustoimet ja tilojen evakuoinnin.
 

Vaatimukset

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Vuoden 2010 alusta tuli voimaan määräys, jonka mukaan asunnon jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee olla vähintään yksi sähköverkkoon liitetty palovaroitin.

Savuilmaisimien on täytettävä harmonisoidun palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Murtoilmaisujärjestelmän osina voi olla savuilmaisimia, joille suoritetut testit ja merkinnät perustuvat paloilmoitinstandardisarjaan EN 54.

Taloyhtiöiden yhteiset tilat, yritystilat, julkisyhteisöjen tilat ym.tilat suojataan yhä useammin EN54 hyväksytyllä paloilmoitinlaitteistolla omaehtoisesti, joka toteutetaan hälytyskeskuksiin liitettyihin paloilmoittimiin verrattuna hieman suppeammin, mutta riittävällä ja palovaroitinmääräysten vaatimalla tavalla. Syynä on paras mahdollinen luotettavuus, erheellisten hälytysten riskin pienuus, ilmaisimien säädettävyys sekä mahdollisuus helppoon ja edulliseen päivitykseen mikäli myöhemmin vaaditaan kohteen liittämistä hätäkeskukseen.           www.fsm.fi

 

Maatilan palovaroitin - Elotec

Maatilan palovaroitin on investointi turvallisuuteen sinulle ja läheisillesi. Voit myös säästää vakuutuskustannuksissa.

Palon sattuessa ensimmäiset minuutit ovat tärkeimmät – Elotecin palovaroitinjärjestelmä hälyttää jo siinä vaiheessa kun sinulla on vielä mahdollisuus toimia itse.

Maatila asettaa erityisiä vaatimuksia palovaroitinjärjestelmältä. Kun eläintilojen äärimmäisten olosuhteiden haaste oli ratkaistu, Elotec esitteli ensimmäisen näytteenottoilmaisimen, joka on monessa järjestelmässä ollut jatkuvassa käytössä jo yli 15 vuotta! Tuotetta on jatkuvasti kehitetty, ja nykyisellä versiolla on vielä parempi suorituskyky – karsimatta niitä hyviä ominaisuuksia jotka ovat tehneet tuotteen niin hyvän vastustamaan äärimmäisiä olosuhteita. 

Elotec on markkinajohtaja alueella, ja on vuodesta 1992 toimittanut järjestelmiä maanviljelijöille Pohjoismaissa. Kehitystyössä on panostettu helppoon asennukseen ja suojaukseen ylijännitteitä vastaan.

Elotec- järjestelmät ovat alusta asti sisältäneet ainutlaatuisia ja innovatiivisia toimintoja tarjoamaan parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen.

Monen vuoden kokemus, ja yli 55 000 toimitettua näytteenottojärjestelmää, osoittavat sen että Elotecin palovaroitinjärjestelmät ovat todella vakaat ja luotettavat.

Elotec Aspect

Näytteenottoilmaisimet ovat Elotecin päätuotteita. Olemme saavuttaneet ainutlaatuisen kokemuspohjan yli 55 000 myydyllä yksiköllä, maatalouteen ja muihin vaativiin ympäristöihin.

Ilmaisintyypit

Elotec on kehittänyt uusia ilmaisintyyppejä vastaamaan kaikkien eri alueiden tarpeita – kriittisistä puhtaista kohteista, maatalouteen ja raskasteollisuuteen – tämän ansiosta Elotec ASPECT on erittäin sopeutuvainen kaikkiin olosuhteisiin.

Grizzle on luotettava ilmaisin näkyvälle savulle, myös erittäin pölyisissä tiloissa.

Nitro havaitsee savua ja näkymättömiä palokaasuja, myös syövyttävissä ympäristöissä joissa on paljon ilmassa leijuvaa pölyä.

Lazeer hyödyntää molempien ilmaisintyyppien yhdistelmää saavuttamaan korkeimman mahdollisen herkkyyden kaikille palokaasuille, ja käytetään puhtaissa tiloissa erittäin varhaisen palon ilmaisuun.

Tärkeitä käyttöalueita

Teollisuus- ja maatalousrakennusten kattokorkeuden ja ilmastointijärjestelmien takia nämä tulisi suojata B luokan herkkyydellä. Näiden tilojen mahdolliset korroosoivat kaasut ja pölyisyys voivat aiheuttaa erheellisiä hälytyksiä – ja jopa johtaa vikoihin – laitteissa joita ei ole näihin olosuhteisiin kehitetty.

Elotec ASPECT on ainut markkinoilla oleva yksikkö joka on rittävän vakaa toimimaan ongelmitta näissä olosuhteissa ja samalla ylläpitää B luokan herkkyystason EN54-20 mukaan.

Maatalous

 

ASPECT on ainutlaatuinen näytteenottoilmaisin maatalouteen, joka jo vuodesta 1992 on näyttänyt vaikuttavia tuloksia pohjoismaisissa navetoissa, siipikarjatiloissa, talleissa ja kasvihuoneissa.

 

Teollisuus

ASPECT ilmaisee varhain ja luotettavasti palon, pölyisissä ja kosteissa ympäristöissä, ja on ykkösvalinta teollisuus- ja varastohalleihin.

Kirkot

ASPECT on huoltoystävällinen ja lähes näkymätön savunilmaisujärjestelmä kirkkosaliin. Ja koska se on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin, tämä pystyy käsittelemään suuret lämpötilamuutokset ongelmitta, ja tarjoaa tavallista pisteilmaisinta korkeamman herkkyyden korkeissa kirkkosaleissa. 

WiFi diagnoosimoduuli

Aspect-WiFi lisävarusteella käyttöönotto ja huolto on entistäkin helpompaa. Kaikki tiedot ja konfigurointimahdollisuudet ovat helposti saatavilla älypuhelimellasi. (Sovellus Android käyttöjärjestelmälle.)

Tarkista

Huoltoilmoitukset ja tilatiedot näytetään selkeällä tekstillä – ei enää LED-yhdistelmiä tulkittavana. Ehdotukset huoltotoimenpiteille näkyvät heti, jotta mahdolliset ongelmat saadaan oikaistua nopeasti ja helposti.

Konfiguroi

Kaikki ohjelmaparametrit ja asetukset ovat säädettävissä selkeissä valikoissa sovelluksessa.

Dokumentoi

Annettujen putkisto-tietojen ja mittausarvojen perusteella sovellus pystyy laskemaan jos asennus täyttää vaatimukset, ja pystyy luomaan järjestelmäraportin liitteeksi käyttöönottopöytäkirjaa varten. Mahdollisuus järjestelmätietojen ja konfigurointien pilvi-tallennukseen.'

 

ASPECT näytteenottoilmaisin

www.elotec.fi

 

 

Palovaroitinpaketti

Inim palovaroitinpaketti EN54 hyväksytty. Taloyhtiöt, PK-yritykset, päiväkodit...

 • Inim SmartLine 020-4 palovaroitinkeskus
 • 15 kpl Inim ID100 optinen savuilmaisin
 • 15 kpl Inim EB0010 asennuskanta
 • 4 kpl Inim ISC010 6" palokello
 • 960,- € sisältäen alv:n ( ei sisällä asennusta, se tarjotaan erikseen )

DSC Power turvapaketti, palovaroitin-, murtoilmaisu-ja vesivuotojärjestelmä

Turvapaketissa on murtohälytinkeskus GSM-yhteydellä ja kosketusnäytöllinen käyttölaite sekä kaapeloitavat ilmaisimet, jotka on valmiiksi esiohjelmoitu keskukseen. Kaapelointiin suositellaan MHS 5x2x0,5 puhelinsisäkaapelia.

Kodin/toimiston hälytysjärjestelmä on täysin esiohjelmoitu. Helppolukuinen asennusohje neuvoo käyttölaitteen ja ilmaisimien kytkennän keskukseen, joka liitetään lopuksi sähköverkkoon mukana tulevalla pistotulppajohdolla. Lopuksi käyttölaitteelta syötetään matkapuhelinnumero hälytysviestejä varten ja vaihdetaan käyttäjätunnukset. Tämän jälkeen järjestelmä on valmis valvomaan kotisi murron, palon ja kosteuden varalta.

Murtohälytinkeskuksen kuusi silmukkaa on ohjelmoitu paketin mukana tuleviin ilmaisimiin: liikeilmaisin, magneettikosketin, kosteustunnistin, savuilmaisin, keskuskotelon kansisuoja ja lisäksi yksi silmukka on varalla. Erikseen myytävillä laajennuskorteilla kaapeloidut silmukat on laajennettavissa 32 silmukkaan asti ja langattomalla vastaanottimella keskukseen voidaan liittää myös 32 langatonta ilmaisinta.

DSC Power kodin ja toimiston kaapeloitava hälytinjärjestelmä
•    1 kpl DSC Power PC1616 murtohälytinkeskus kosketusnäytöllä (PC1616/TCH)
•    1 kpl GPRS-modeemi (GS2060)
•    1 kpl virtalähde 16,5 VAC / 40 VA (LF9968)
•    1 kpl akku 12 V / 7 Ah (FP1270)
•    1 kpl liikeilmaisin (Bravo2)
•    1 kpl magneettikosketin (SC570)
•    1 kpl kosteustunnistin (C1450)
•    1 kpl savuilmaisin (EI181)
•    1 kpl torvisireeni ulkotiloihin (TK-815)
•    1 kpl pistotulppajohto (LF/JOHTO)
•    Hälytystarrat
•    Pikaohje turvapaketin asennukseen ja 
    käyttöönottoon

980,- € sisältäen alv 24 %  ( ei sisällä asennusta, se tarjotaan tarvittaessa erikseen ).

Katso video seuraavasta osoitteesta: 

http://www.fsm.fi/turvapaketti

Suoraan verkkovirtaan liitettävät palovaroittimet

Luotettava palosuojaus asuntoon 230V sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

EI140-sarjaan kuuluu kolme varoitinmallia; ionisoiva palovaroitin, optinen palovaroitin ja lämpöilmaisin. Kaikki EI140-sarjan ilmaisimet sisältävät Easi-fit-asennuspohjan, joten ilmaisimien asentaminen on todella nopeaa ja vaivatonta.

EI146 on optinen palovaroitin, joka havaitsee hyvin hitaasti kytevät ja etenevät tulet, joista syntyy paljon savua. Optinen palovaroitin suositellaan asennettavaksi olohuoneisiin ja makuuhuoneisiin. Palovaroitinta ei saa asentaa keittiöön, tai alueille, joissa esiintyy luonnostaan höyryä tai savua vikahälytysten estämiseksi.

Palovaroittimien ketjutus

On suositeltavaa, että asunnon palovaroittimet ketjutetaan yhteen, jolloin yhden havaitessa savua kaikki varoittimet hälyttävät ja todennäköisyys hälytyksen havaitsemiseen kasvaa. Varoittimet liitetään joko kaapeloimalla tai käyttämällä EI168 Radiolinkasennuspohjaa, jolloin ilmaisimien välinen tiedonsiirto kulkee langattomasti. Jopa 12 palovaroitinta voidaan kytkeä yhteen järjestelmään.

Palovaroittimien toiminta ja testaus

Kaikissa ilmaisimissa on sisäänrakennettu sireeni, jonka teho on 85dB 3 metrin etäisyydeltä. Lisäksi kaikissa ilmaisimissa on alkalivarakäyntiparisto sähkökatkojen varalle.

Palovaroittimet pitää testata säännöllisesti, jotta voidaan olla varmoja niiden toimintavalmiudesta. Koska varoittimet tulee asentaa keskelle kattoa, on niihin hankala yltää. EI140-sarjaan voidaan liittää niin kaapeloitavia kuin langattomiakin etäohjaimia, ja varoittimien testaaminen on huomattavasti vaivattomampaa. Etäohjaimet mahdollistavat laajemmankin järjestelmän hallinnan turvallisesti ja helposti.

Toiminnan testauksen lisäksi, palovaroittimiin kytketyllä etäohjaimella voidaan hiljentää vikahälytykset ja löytää ensimmäisenä hälyttänyt varoitin, jos kiinteistössä on ketjutettuja palovaroittimia.

Palovaroittimet suositellaan sijoitettaviksi kaikkiin makuuhuoneisiin ja ulospääsyreitille.

Elotec Jubilee

Mikäli asuinrakennukselle on haettu rakennuslupaa 1.2.2009 tai sen jälkeen, tulee asunnot varustaa sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla huoneistokohtaisesti. Perinteiset paristokäyttöiset savuvaroittimet eivät enää kelpaa.

Jubilee Elotec:lta täyttää ympäristöministeriön E1 (2008) ja sisäasiainministeriön 239/2009 vaatimukset, ja sisältää rivin toimintoja jotka edesauttavat nopeaa palonpaikantamista sekä antaa tehokkaan hälytyksen. 

 

 • Helposti saatavilla ja vaihdettavissa oleva varmennusparisto kaikille varoittimille
 • Sisältää patentoidun paikantamismenettelyn nopeaa paikantamista varten 
 • Helppokäyttöinen – ainoastaan yksi käyttöpainike 

Täysi hallinta – maailman pienimmällä palovaroitinkeskuksella!

Kapasiteetti 
Mallista riippuen Jubilee keskukseen voidaan liittää kahdeksan tai viisitoista savu- tai vesihälyttimiä jaettuna kahteen silmukkaan. Savuvaroittimilla (optiset tai ioniset) on kaikilla omat hälyttimet sisäänrakennettu. Kuin yksi varoitin havaitsee savua, kaikki hälyttävät. 

Ulostulot 
Keskuksessa on kaksi ulostuloa, kärkitiedot, joilla voidaan lähettää hälytystiedot eteenpäin esimerkiksi ulkoiselle hälyttimelle tai/ja laitteistolle joka voi lähettää hälytyksen matkapuhelimeen tai hälytyskeskuksille jne. 

Irtikytkentä 
Jubileessa on sisäänrakennettu irtikytkentätoiminto, jonka avulla voit tarvittaessa kytkeä kaikki varoittimet irti yhdellä painalluksella. Automaattinen takaisinkytkentä tapahtuu 15 minuutin kuluttua. 

Vesivahinko 
Jos järjestelmään liitetään vesi-ilmaisimia, järjestelmä voi hälyttää kosteudesta ja mahdollinen vesivahinko voidaan välttää. 

Paniikkitoiminto 
Keskus voi antaa paniikkihälytyksen jos painiketta painetaan määrättyjä kertoja.

ZAPP ZIMMERMANN PALOKATKOT

Kun paloväliseinien läpi joudutaan viemään erilaista talotekniikkaa, nykyaikainen ja helppo ratkaisu on Zapp Zimmermann. Läpivientien palosuojausluokan tulee olla samalla tasolla kuin kyseisen paloseinän suojaus ja Zapp-Zimmermanin ETA-hyväksytyillä tuotteilla saavutetaan standardit täyttävä palokatko. Zapp Zimmermann palokatkotuotteissa on CE-merkintä.

Palokatkotiilien koko on 200 x 144 x 60 mm ja niillä täytät hyväksytysti suurenkin aukon. Paloväliseinissä ja kipsiseinissä täytettävän aukon suurin koko on 600 x 1000 mm. Palokatkon paksuus tulee olla 200 mm paloluokan ollessa 90 min. Tiilet on helppo työstää ja niiden lävitse voidaan viedä hyvin erilaisia ja erikokoisia putkia. Putkien ja tiilen väliin jäävät raot on helppo tiivistää Zapp-Zimmermannin yksikomponenttimassalla

Zapp Zimmermann 1K palokatkomassalla voidaan täyttää pieniä aukkoja, koloja, rakoja ja liitoskohtia. Sitä käytetään myös yhdessä palokatkotiilien kanssa

 

Zapp-Zimmermannin kehittämällä laajenevalla kaksikomponenttivaahdolla voidaan täyttää erilaisia läpivientiaukkoja. Aukon enimmäiskoko riippuu läpiviennistä: Kaapeliläpiviennissä aukon koko saa olla enintään Ø 300 mm tai 270 x 270 mm ja yhdistelmäläpiviennissä (erilaisia kaapeleita ja metalliputkia), aukon koko voi olla seinässä enintään 450 mm (lev.) x 500 mm (kork.) ja lattiassa enintään 450 mm x 450 mm. Edellä mainituilla aukoilla, kun vaahdon paksuus on vähintään 200 mm, saavutetaan 90 min paloluokka. Kaksikomponenttimassan levittäminen on helppoa sähköisellä pursottimella.

Palokatkotulppa massiiviseiniin, massiivikattoihin ja kipsilevyväliseiniin. Palokatkotulpalla voidaan tehdä väliaikainen tai pysyvä palokatko sähköjohtojen, kaapelien ja palamattomien putkien läpivientiaukkoihin.

Suositellaan erityisesti:

 • Koeporausaukkoihin, joiden halkaisija jopa 250 mm
 • Kaikenlaiset ja kaikenpaksuiset kaapelit
 • Palamattomat putket
 • Laipiot, joihin tehdään usein muutoksia